Holkbyggarkväll 14 mar

Tro det eller ej – våren närmar sig faktiskt och många småfåglar har redan börjat tänka på häckningsbestyren. Men var ska de bygga sina bon? Faktum är att det råder brist på naturliga bohål vilket missgynnar flera hålhäckande arter.

Tillsammans snickrar vi holkar av olika modeller och samtalar om varför holkar behövs. Debora Arlt från SLU och entusiasten Lasse Fröjdlund är på plats för att berätta om tornseglarens, starens och göktytans särskilt utsatta bostadssituation. Fika ingår.

Anmälan: till info@biotopia.nu. Ange vilken typ av holk du vill bygga, en byggsats kostar 150:-. Du kan välja på tornseglare, göktyta, stare och mes.
Samling: onsdag 14 mars kl 18:00 på Biotopia, Vasaparken i Uppsala

Blåmes. Foto: Jon Hessman