Hackspettsexkursion 2 apr

Vi ger oss ut tidigt och upplever gryningen med ropande slaguggla och visslande sparvuggla. Hackspettarna kommer igång med att ropa och trumma tidigt på morgonen. Orrspel, tranrop och trastsång ackompanjerar stämningsfullt i skogen. Med lite tur kan tjäder ses på vägen.

Anmälan: Gunnar Ehrenroth, 018-26 12 26 eller 076-780 70 17 eller gunnar.ehrenroth@gmail.com
Samling: kl 05:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan, Uppsala
Kostnad: 100 kr

Varmt välkomna!