Hackspettar och ugglor 2 apr

Har du inget för dig imorgon förmiddag? Följ med ut i skogen! Vi startar tidigt för att kunna hinna med slaguggla, sparvuggla och morkulla under nattens sista timme. När solen har gått upp blir det fart på hackspettarna och orrarna. Tranrop och trastsång ackompanjerar morgonkonserten.

Anmälan: Gunnar Ehrenroth, tel 076-780 70 17 eller e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com
Samling: kl 04:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala.
Resekostnad: 100 kr.

Större hackspett. Foto: Peter Schmidt