Hackspettar i Fiby Urskog 7 apr

Följ med till den sagolika urskogen och lyssna efter hackspettarnas mäktiga trummande. Spillkråka, gröngöling, större, mindre och tretåig hackspett kan alla påträffas med lite tur! Samtidigt är det full fart på duvor och småfåglar, och även trastarna har börjat komma. Vi går varvet runt i reservatet och lyssnar och spanar, kanske stöter vi upp en järpe på stigen?

Anmälan: Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel 073-685 48 92
Samling: kl 05:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala
Resekostnad: 30 kr

Större hackspett. Foto: Hanna Liljebäck