Exursionsrapport Årike Fyris onsdag 22 april

Skedandspar

Vi var totalt 15 personer i omgångar som i vackert vårväder samlades vid Övre Förets fågeltorn, med säkert avstånd till varandra med tanke på det extraordinära läget. På lerbanken födosökte tre skogssnäppor som i omgångar gjorde korta flygturer ljudligt, då det t.ex. kom en person i kanot och två personer på varsin paddleboard uppströms. Flera rörhönor simmade fram och tillbaka över ån. Från kronåsen sjöng taltrasten ihärdigt. Och som en pil flyger kungsfiskaren uppströms vid ett tillfälle.

Totalt sågs och hördes dryga 30 olika arter. I slutet rastade gulärla kort på lerbanken och två silltrutar flög förbi för trolig övernattning på Ekoln.

Silltrut