Exkursionsrapport: Vinterfåglar i Uppsala 3 feb

Nio barn med föräldrar och morföräldrar räknades in vid samlingen utanför Biotopia. Vi mjukade upp ögonen med att kika på fåglarna på Biotopias fågelbord och noterade grönfink, talgoxe, blåmes, koltrast och tamduva. Vi resonerade lite om varför en del fåglar flyttar in till stan på vintern och kom överens om att det bjuds på en hel del mat av varierande slag; småfåglarna äter olika fröer på fågelbord och rovfåglar, som pilgrimsfalk, äter duvor och kajor.

Under promenaden ned till Nybron kom pilgrimsfalken och landade högt upp i ett kyrkotorn. Tyvärr lyfte den snart och flög iväg, men återkom dessbättre när vi hunnit ner till Kyrkans hus. Härifrån kunde vi i lugn och ro betrakta falken där den satt och chillade i tupptornet.

Pilgrimsfalk. Foto: Petter Haldén

Belåtna vandrade vi vidare ner till Nybron i hopp om att se strömstaren som brukar finnas på plats nedanför Upplandsmuseet. Lätt besvikna kunde vi konstatera att den inte gjorde det idag och vände därför åter mot Biotopia. Ett kort stopp gjordes vid S:t Eriks källa för att titta lite mer på pilgrimsfalken som vi nu såg nästan rakt underifrån. Glädjande nog visade sig så strömstaren i asptrappan i Rosénparken och vi kunde se oss mätta när den på nära håll plumsade i vattnet i jakt på ätbara kryp nere på bottnen.

Gänget vid S:t Eriks torg. Foto: Petter Haldén

Väl åter vid Biotopia visade det sig att exkursionsledaren gjort otillräcklig rekognosering vad gäller Vasacaféets öppettider, då vi kom fram en halvtimme för tidigt. Eftersom vinterdagen var rätt kylig i blåsten blev det istället enskilt fika i hemmets vrå. Det var ändå ett nöjt gäng som skildes åt med längtan om att ses igen. Snart kommer vårens program för Småfågelskådarna ut, håll koll på vår egen hemsida och häng med oss ut nästa gång!