Exkursionsrapport: Vendelsjön 17 apr

Exkursionen startade kl 07.00 från Helga Trefaldighet med 10 deltagare exkl undertecknad. Det hade regnat något tidigare på morgonen, men när vi startade hade det upphört. I tre bilar drog vi norrut upp till Skyttorp och den mycket sönderkörda Knypplanvägen. Vid hygget söder om Åkrakorset var trastkören mäktig med rödvinge-, tal- och koltrast. Spelande orrar, enkelbeckasiner och gröngöling. Gott om sjungande rödhakar. På hygget längs vägen mellan Åkrakorset och Åkra rastade en fjällvråk alldeles vid vägen.

På allmän önskan drog vi till Husby och kvarnen där vi snart fick se kungsfiskaren fiska i dammen. Vi blev informerade om att härfågeln höll till uppe vid hästgården i vägkorsningen i Husby, där den tillsammans med andra intresserade kunde studeras en längre stund. Vi fick också tips om att det hade setts en kungsfiskare och en turkduva vid bron i Öster Ekeby. Kungsfiskaren fick vi inte se vid bron, men deltagarna var mycket nöjda med den i dammen en halvtimme tidigare. Turkduvan satt spelande på en tv-antenn och det var ju en trevlig upplevelse.

Vid Varggropens fågeltorn blev det fika och skådandet gav drygt 25 olika arter bland vilka brun kärrhök, havsörn, dvärgmås, vattenrall, rödbena, rördrom och bläsgås stack ut lite.

När en ringtrast larmades ut drog vi till Smultrongärde på östra sidan av sjön där det också samlats en del skådare och efter en stund lokaliserades fågeln sittande högt i en björk.

Deltagarna ville gärna göra ett nytt besök i Husby där vi på morgonen missat de forsärlor som verkar etablera sig i bäcken nedströms kvarnen. Vi fortsatte vägen norrut och rundade sjön, passerade Örbyhus slott då det började regna. När vi norrifrån åter anlände till Husby så hade regnat tilltagit och efter ett kort stopp utan några forsärlor avslutade vi exkursionen.

Alla var mycket nöjda med dagen och det blev många livskryss för de flesta med härfågel, kungsfiskare och ringtrast i topp.

Lars-Erik Larsson

Härfågeln vid Husby
Härfågeln vid Husby