Exkursionsrapport: Vardagsvandring 4 okt

Denna blåsiga men soliga kväll träffades vi vid Linnés Hammarby och promenerade först norrut längs Lövstaslätten. Ett femtontal ljungpipare och några sångsvanar rastade på fälten nedanför oss. En korp flög förbi men inga rovfåglar var ute i den friska nordanvinden. En strid ström av grågåsflockar passerade åt sydost under hela kvällen, totalt säkert uppemot 500. På väg mot Tjocksta stötte vi ett par ängspiplärkor (och fick bra möjligheter att öva oss på deras ängsligt pipande lockläte) och en liten grupp steglitser. Därefter vände vi västerut och följde vägen mot Danmark, rakt mot den blodröda solnedgången. Gulsparvar och björktrastar flög runt oss och plötsligt blixtrade en sparvhök förbi – vi fick se en rovfågel trots allt! Slutligen följde vi Linnéstigen åter mot Hammarby i sällskap med kungsfåglar, rödvinge- och koltrastar medan mörkret föll.

Huvorna var på i den kyliga vinden!
Huvorna var på i den kyliga vinden!

img_7915