Exkursionsrapport: Uggleexkursion under Earth Hour

Lördag den 19 mars gick föreningens uggleexkursion av stapeln. Intresset var stort och platserna tyvärr begränsade. Efter inräkning avgick bilarna med deltagare norrut mot Östervålaskogarna. Resan bjöd på ömsom regnblandat snöfall och uppklarnande väder men viktigast var att det var i praktiken vindstilla.

Vi började vid Flänningsjöarna vid Upplandaängarna med fika medan vi inväntade skymningen. Vid pass 18:15 började Rolf Jacobsson härma sparvuggla och det tog inte mer än några minuter innan han fick svar. Ugglan kom fram och spanade in deltagarna och spelade också nära vilket gjorde att alla fick både se och höra denna Sveriges minsta uggla mycket bra.

Efter detta gjorde det inte så mycket att kvällen utöver detta inte bjöd på några fler spelande ugglor, förutom på något stopp där endast två deltagare hörde en slagugglehona helt kort. För så kan det vara i uggleskogen och det gäller att glädjas åt de möten man får, och nästa gång, då…