Exkursionsrapport: Småfågelskådarna vid Oxängen 3 sep

Ringmärkningen vid Oxängen är en populär och återkommande aktivitet för föreningens småfågelskådare. I år var fjärde gången som vi fick vara med och vittja fångsten i näten intill Örbyhus slott. Vid vår ankomst hängde redan ett antal påsar med sprattlande innehåll under taket vid märkplatsen. Både långflyttare, kortflyttare och stannfåglar ringmärktes under morgonen. Under tiden som fåglarna mättes, vägdes och artbestämdes fördes resonemang om vilka kunskaper som ringmärkningen ger oss.

Foto: Petter Haldén

Arterna så här i början av september känns igen från tidigare år med järnsparv, sävsparv, rörsångare, svarthätta, rödhake och någon mes. En av påsarna visade sig innehålla fyra stycken skäggmesar! Samtliga var ungfåglar och hade mörka näbbar vilket enligt litteraturen betyder att de är honor. Skäggmes har efter 2012 års stränga vinter varit mycket fåtalig i fångsten vid Oxängen och vår ciceron för dagen, Nina Janelm, gladdes med oss åt den ovanliga fångsten. Eftersom skäggmesar likt stjärtmesar är mycket sociala släpptes de samtidigt.

Foto: Petter Haldén

Nöjda och glada avrundade vi exkursionen med ett besök vid Varggropen där fågeltillgången var god. Mängder med gäss men också gott om rovfåglar som havsörn, fiskgjuse, lärkfalk, tornfalk, brun kärrhök, duvhök, ormvråkar och en fjällvråk. Jämförande studier av trana och gråhäger kunde också bedrivas. Som avslutning fikade vi på Ängslyckans café där erfarenheter utbyttes och planer för framtiden utarbetades. Nästa exkursion med småfågelskådarna är till Hjälstaviken 24 september. Vi ses då!

Foto: Nina Janelm