Exkursionsrapport: Småfågelskådarna Övre Föret 23 apr

För första gången i Småfågelskådarnas historia besöktes Övre Föret och dess ståtliga fågeltorn. April har varit en kylig månad och denna söndag var inget undantag, men solen lyste vackert och det var nästan stilla. Fina förutsättningar för att titta på Förets fåglar! På klarvattnet låg ett tiotal präktiga knölsvanar tillsammans med ett par gräsänder. I vasskanten sågs några grupper med krickor och enstaka sothöns. Trots spanande sågs ingen brun kärrhök, däremot en ormvråk som snabbt gled förbi.

Plötsligt störtade två svarta projektiler in i bild från höger! Flygvapnet? Nej, men väl två storskarvar som kom in för landning. Snart kom ytterligare två och tillsammans kravlade de fyra sig upp på trädrester i Förets södra del där de bredde ut vingarna på tork. Magnifika fåglar som ser festligt gråhåriga ut så här på våren. En ensam fisktärna ställde sig på ett grönt sjömärke och vi tränade lite på hur den skiljs från silvertärna, bland annat är näbben viktig att titta på. På det hela taget en lyckad kväll om än något individfattig, vilket får skyllas på den kyliga våren.

Storskarv i praktdräkt. Foto: Göran Haglund

Småfågelskådarnas nästa utflykt går till Fysingen den 10 maj (se programmet).