Exkursionsrapport: Lövstaslätten 10 sep

Vi var ett litet men taggat gäng på sju personer som styrde kosan mot Lövstaslätten i ett fantastiskt sommarlikt väder. Vid infarten till Lövsta sprang fem ormvråkar på ett skördat ärtfält och letade daggmask, en riktigt uppiggande syn. Ett stopp vid Lövstaladan gav dubbeltrast och gulärla innan vi parkerade bilarna vid ladugården för en promenad mot Stora bron. Mycket säv- och gulsparv rastade längs diket och framme vid bron mötte vi två lövstaveteraner i form av Sören Franceen och Martin Fransson. Ett 40-tal steglitser födosökte i tistlarna och vid en promenad längs diket söderut sågs två svårjobbade blåhakar när de på sedvanligt maner försvann i vegetationen.

20160910_082737

Efter en andra frukost på Stora bron gick vi vidare längs med Funboån mot Lilla bron i sällskap med ett gäng kvigor. Promenaden bjöd på 3 lärkfalkar varav minst två yngre som lät över våra huvuden. Ljungpipare hördes och en havsörn drog mot Funbosjön. En stunds spanande vid Lilla bron gav till slut en blå kärrhök och vi kunde nöjda och glada bege oss tillbaka mot bilarna för vidare färd till Uppsala och för vissa en stundande Kulturnatt.

20160910_085843

Några av observationerna: blåhake 2, blå kärrhök 1 (honfärgad), brun kärrhök 1, lärkfalk 3, havsörn 1, törnskata 1, steglits ca 40, gulärla 2 och ljungpipare.