Exkursionsrapport: Högbytorpstippen 4 mar

Det snöade lätt medan vi begav oss söderut mot Bro, men trots de vintriga omgivningarna sågs både en flock sånglärkor och enstaka grågäss från bilarna. Vi parkerade vid Sätra gård och gick ned till bommen vid soptippen. Ur diket lyfte en gråhäger och drog bortåt med tunga vingslag. En havsörn drog över sopbergen och skapade oro bland alla kajor och kråkor. Tusentals gråtrutar och några havstrutar var på plats men de höll sig på avstånd i södra delen av tippen och i snöfallet var sikten lite för dålig för att kunna hitta någon roligare trut.

Foto: Jon Hessman

Istället begav vi oss vidare till Ådö där träden formligen dignar av stora mistlar. Vi hann knappt kliva ur bilarna innan dubbeltrastens hårda smattrande hördes från trädkronorna. Åtminstone tre övervintrande trastar flög fram och tillbaka och försåg sig av de kladdiga bären – på engelska heter dubbeltrasten just ”Mistle Thrush”. Fascinerande och väl värt ett besök!

Dubbeltrast. Foto: Jon Hessman

Nästa anhalt blev Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken där vi kunde inta vårt fika i lä. Under tiden kom gradvis allt fler gäss in och landade på intilliggande fält, och bland knappt hundra sädgäss kunde vi hitta både två bläsgäss och en spetsbergsgås. Nere vid vikens strand tryckte fem tofsvipor i den kyliga nordanvinden. En avslutande sväng förbi Landsberga bjöd på en kretsande kungsörn vid Biskopskulla kyrka. Sammantaget en fin dag med flera säkra ornitologiska vårtecken, det bistra vädret till trots!

Mistelbär, dubbeltrastens favoritföda vintertid. Foto: Jon Hessman