Exkursionsrapport: Halmby 11 apr

Starar gnisslade och rödhakar visslade när ett tjog entusiaster möttes vid Halmby för en promenad bland de öppna fälten. Vandringen gick till stor del i trastarnas tecken, nästan direkt sågs en dubbeltrast raskt flyga förbi, några björktrastar rastade i en ännu lövfri trädtopp och både kol- och taltrastar bjöd på aftonkonsert. Vinden var något bister men solen stack fram emellanåt och även fåglarna visade vårkänslor – ett sädesärlepar kikade in under takpannorna på en gammal lada medan kajorna byggde bo i sin skorsten. En ormvråk kom plötsligt glidandes alldeles över våra huvuden.

Foto: Jon Hessman

Vid Gråmunkehöga fick vi se två tornfalkar kretsandes i riktning mot Funbosjön. En ensam sångsvan stretade sig mot nordost. Det var livligt i skogsdungarna och vi fick goda möjligheter att träna på både sång och lockläte hos våra vanliga småfåglar. En förbiflygande korp blev raskt bortjagad av ett ilsket kråkpar. Vid Broby svängde vi av på en liten åkerväg där lärkorna stod högt i skyn och gulsparven räknade till sju medan vi banade vår väg tillbaka till mötesplatsen.