Exkursionsrapport: Hackspettar 2 apr

Hackspettmorgonen i Östervålaskogarna lockade över 20 deltagare, majoriteten kvinnor, minst tre olika nationaliteter och ett åldersspann från 70 år till 8 månader! Det vindstilla vädret gjorde att förväntningarna kunde ställas höga, men morgonkylan (runt 0°) visade sig dämpande på fågelsången. Många arter noterade vi bara i ett exemplar.

Vid första stoppet sjöng en bofink och en trädkrypare samt trummade en tretåig hackspett. Dagen var redan räddad.

Andra stopp, vid Mörkdal, blev timslångt i förhoppningen att höra/se gråspett. Den konfekten blev vi dock snuvade på. En ropande gröngöling, en flygande spillkråka och några trummande större hackspettar gjorde ändå att vi kunde summera till fyra hackspettarter under dagen. På vägen mot Mörkdal skrämde vi upp en järpe och fyra morkullor. En rödvingetrast sjöng. Återvägen gick via Fågelvägen där en tyst skogssnäppa satt i en torraka.

Efter Ettingbo upplöstes bilkaravanen för valfri hemfärd. ”Min bil” hamnade vid Ledskär, där vi till artlistan kunde addera en skräntärna, en gravand, men också två snatteränder och två större strandpipare. Med en havsörn – Upplands nationalfågel – avslutades en trevlig exkursion som gav nästan 50 arter.

Arne Lundberg