Exkursionsrapport – Björn 29 September

Exkursionen den 22:a September till Björn ställdes in pga blåst så Tomas fixade en back-up exkursion helgen därpå! Vi hade bara en båt nu men några tappra deltagare fick vi med oss. 06:30 satte vi oss i båten och drog ut på havet. Temperaturen låg runt 0 när den efterlängtade solen äntligen steg över horisonten.

Väl i land på Björn gav vi oss på lite sträckskådning. Ganska snart såg vi en pilgrimsfalk på långt håll. Den verkade cirkla över något som låg på havet. Vi tappade falken efter en stund men plötsligt kom den flygande nästan rakt över oss! En storlom i sommardräkt flög förbi på fint avstånd och i övrigt sträck sågs bland annat sillgrissla, sjöorre och svärta. Utanför räkan låg några tobisgrisslor och en gråhakedopping och födosökte, alla i vinterdräkt. Innan vi begav oss mot buskmarkerna för att leta småfågel hördes ett rop: ”Uggla!!”. Det var en hornuggla som kom sträckande från öst (kanske från Åland?) och flög lågt och målmedvetet rakt västerut.

Bergfink
Foto: Samuel Persson

Bland småfåglarna fanns ganska stora mängder av bland annat ängspiplärka, bergfink, sävsparv, grönsiska och kungsfågel. Med så stora mängder är det väldigt lätt och komma dem nära. Det gäller att man står still och har lite tålamod så kan kungsfåglarna till slut nästa hoppa över skorna på dig! I de små skogsdungarna är det lämpligt att stå och lyssna och leta efter lite ovanligare arter. Den här dagen fick vi t.ex. fina uppvisningar av mindre flugsnappare, som annars ofta skulkar hårt i buskarna.

Mindre flugsnappare Foto: Samuel Persson

Senare på dagen fick de flesta fina observationer av de olika rovfåglarna som rörde sig runt ön. En ung duvhök flög förbi flera gånger och vid ett tillfälle tjafsade två havsörnar och en fjällvråk om en gnagare som vråken lyckats fånga tidigare. Till slut tvingades den släppa gnagaren som en av örnarna sedan fångade i luften. En riktigt spektakulär sekvens att skåda!

Ung duvhök
Foto: Samuel Persson