Exkursionsrapport: Beckasiner och andra vadare i Hjälstaviken 7 maj

Ett femtontal personer träffades kl 18 vid parkeringen i Hårby och promenerade ut mot fågeltornet. På vägen sågs bland annat stenskvätta, ca 600 vitkindade gäss och den snygga gulärlan kunde avnjutas på nära håll. Nedanför fågeltornet låg två årthanar och över viken snappade svarttärnor och dvärgmåsar efter insekter. I vadarväg sågs både grönbena och brushane, ovanför landskapet svävade brun kärrhök och fiskgjuse.

Gruppen rörde sig tillbaka mot parkeringen, och efter lite fika åkte vi vidare mot vassarna vid Trögbodiket för att lyssna efter olika nattsångare. En tidig näktergal välkomnade oss, årets första för många av deltagarna. Det var full fart på de bräkande enkelbeckasinerna men tyvärr hördes inga dvärg- eller dubbelbeckasiner den här kvällen. Däremot hördes flera gräshoppsångare och en vassångare och vi hade goda möjligheter att studera skillnaden i deras sång. En fin kväll i härligt försommarväder!