Exkursionsrapport backsvalor Högstaåsen

27 maj samlades vi totalt 9 personer för att i strålande sol, regnet upphörde 30 minuter innan start, göra ett besök hos backsvalorna u Högstaåsens NR. På den korta promenaden från parkeringen sjöng koltrasten för oss och även en trädgårdssångare.

Väl framme mötte svalorna oss. De hade redan börjat gräva ut bohål och totalt svärmade runt 50 svalor i täkten. Även några hussvalor var uppe i luften och lät oss jämföra de snarlika men olika lätena.

Med på exkursionen var också Bengt Legnell som sedan 2015 följt backsvalorna i Mälardalen. Detta passade väldigt bra då styrelsen beslutat att dela ut 2020 års naturvårdspris till just Bengt. På grund av Corona kunde det inte göras på årsmötet så istället mottog en något överrumplad pristagare priset med fonden av en backsvalekoloni.

På väg tillbaka spelade en trädlärka kort och strax innan bilarna en järnsparv. I allt en mycket trevlig tur.