Exkursionsrapport Årike Fyris onsdag 20 maj

Ca 8 fågelintresserade personer samlades i vackert, men lite blåsigt, vårväder vid Övre Förets fågeltorn. Även denna gång med säkert avstånd till varandra, med tanke på det extraordinära läget. På lerbanken födosökte flera arter vadare; mossnäppa, mindre- och större strandpipare, brushane och grönbena. Idag fick de smasas med kossor som ibland kom nära vattnet för att dricka. Kungsfiskaren flög ljudligt förbi, både ned- och uppströms i sitt metallblåa skimmer. Tornseglare svepte målmedvetet förbi på relativt låg höjd. Kornknarren spelade ihärdigt hela kvällen och på slutet kom trastsångaren igång ordentligt.

Totalt sågs och hördes dryga 45 olika arter. I slutet kommer dagens ögonbrynshöjare och simmar i Övre Föret, bävern.

Bäver