Exkursionsrapport: Årike Fyris 4 maj

Igår kväll hade UOF sin näst sista exkursion vid Årike Fyris för i år. Vi fick en vacker, solig och varm kväll med cirka 20 besökare. En besökare nämnde att årta hade setts från tornet tidigare på dagen, så vi letade lite extra och fann den!

De arter vi såg igår var gräsand, kricka, årta, skedand, knipa, grågås, kanadagås, sångsvan, sparvhök, sothöna, tofsvipa, mindre strandpipare, enkelbeckasin, grönbena, drillsnäppa, fiskmås, skrattmås, fisktärna, ringduva, större hackspett, sånglärka, kråka, kaja, skata, talgoxe, blåmes, koltrast, rödhake, buskskvätta, sädesärla, gulärla, stare, grönfink och sävsparv.