Exkursion Hjälstaviken 17 okt

Nu till helgen vankas det exkursion till Hjälstaviken. Så här i mitten av oktober är det fortfarande en hel del rastande gäss kvar och vi hoppas på fem gåsarter (grå-, säd-, bläs-, spetsbergs- och vitkindad gås). I viken ligger ofta änder som kricka, skedand och bläsand. Eventuellt finns en del vadare kvar. Rovfåglarna är på sträck och det finns goda chanser att se blå kärrhök och fjällvråk. Någon pilgrimsfalk kan också jaga i området.

Anmälan:
Max 15 deltagare.
Samling: kl 08:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan, Uppsala
Resekostnad: 70 kr

Välkomna!