Cykelexkursion Lövstaslätten 23 sep

I helgen gör vi en miljövänlig utflykt ut till Lövstaslätten. Här går en stor sträckled förbi och många fåglar av olika slag rastar i området. På fälten födosöker ärlor, sånglärkor och ängspiplärkor. Över dem kretsar rovfåglar som havsörn, blå kärrhök, fjällvråk och stenfalk. Ljungpiparens ödsliga rop ekar, och grå- och sädgäss sträcker förbi. Möjligen gömmer sig någon blåhake i vassen.
 
På vägen hem passerar vi också Dagvattendammen vid Kungsängen, där smådoppingen matar sina ungar.
 
Vi möts lördag kl 06:30 på baksidan av Centralstationen, nedanför trappan till Frodeparken, och cyklar tillsammans därifrån. Total sträcka ca 25 km. Cykelhjälm rekommenderas!
Ingen anmälan. Vid frågor kontakta Jon Hessman, e-post jonhessman@hotmail.com eller 073-554 40 84.
Sädesärla. Foto: Jon Hessman