Årsmöte onsdag 16 mars

Alla föreningens medlemmar hälsas varmt välkomna till årsmöte anno 2016! Vi går igenom verksamhetsåret 2015 och presenterar en strategi för vad vi vill åstadkomma de nästkommande fem åren. Efter mötet bjuds det på fika och gästföreläsare Ulrik Lötberg berättar allt som är värt att veta om Upplands skräntärnor.

Lokal: Ekmansalen, EBC, Norbyvägen 14, Uppsala
Tid: onsdag 16 mars kl 18:30
Ingen anmälan eller kostnad.

Frågor om årsmötet: kontakta info.uof@gmail.com

Skräntärna
Skräntärna