Arktikan 17 nov

Jon Jörpeland har tillbringat mycket tid vid Finska viken där han beskådat det mäktiga sträcket av arktiska sjöfåglar, vadare och tärnor både vår och höst. Han har mycket att berätta om detta skådespel i allmänhet och sina egna erfarenheter i synnerhet. Vi får även tips om var, när och hur man bäst upplever detta.

Föreläsningen börjar kl. 18.30 på Biotopia, Vasaparken i Uppsala. Fritt inträde.

Bergand. Foto: Göran Haglund
Bergand. Foto: Göran Haglund