Uppsala kommun antar plan för naturreservat Årike Fyris

Ett mycket positivt steg togs igår den 23 november när kommunstyrelsen i Uppsala beslutade att påbörja processen att göra Årike Fyris till ett naturreservat. Efter år av prat är detta ett stort steg framåt. Inom ett år ska ett förslag till naturreservatet tas fram och mycket arbete återstår. UOF fortsätter att vara engagerade i processen.

Läs gärna förslaget och projektdirektivet för mer detaljer.

Uppdatering 2016-12-09:
Hör UOFs ordförande Jan Wärnbäcks tankar om förslaget i P4 Uppland!

Tofsvipa. Foto: Göran Haglund
Tofsvipa. Foto: Göran Haglund