UOFs medlemstidning Fåglar i Uppland söker layoutare

FiU är en mycket uppskattad del av föreningen. Bodil Östman har under de senaste åren på ett mycket förtjänstfullt sätt stått för layouten av tidningen, men känner nu att det är dags att lämna över stafettpinnen till en ny kraft.

Är du intresserad av att jobba med fågel- och naturinriktade texter och bilder har du här en stor möjlighet att utveckla det ytterligare tillsammans med UOF – som layoutare av vår medlemstidning Fåglar i Uppland.

Arbetet med att forma ett nummer är garanterat både stimulerande och kreativt, med stort utrymme att använda dig av bilder. Det är att föredra om du har erfarenhet från liknande arbete sedan tidigare, men även lite datorvana och ett stort intresse räcker en bra bit, eftersom det kommer att finnas möjlighet till handledning av bl a Bodil under en övergångsperiod.

Totalt utkommer FiU med fyra nummer per år som skickas ut till de runt 900 medlemmarna runt om i Uppland och andra delar av landet. Tidningen har en fem personer stark redaktion som träffas en gång i månad för att diskutera och bestämma innehållet i tidningen.

Är du intresserad tveka inte att höra av dig omgående till Peter Schmidt på e-post Peter.kauffeldt.schmidt(at)gmail.com eller tel: 073-0673145.