Ortolansparvarna tillbaka vid Faxan efter vintersemestern!

Med glädje konstaterar vi att ortolanerna vid Faxan återvänt från sina vinterkvarter i Västafrika, åtminstone 2 olika hanar har hörts senaste dagarna!

UOF och Entomologiska föreningen i Uppsala har tillsammans med kommunen och Länsstyrelsen planerat och under 2014 genomfört ett flertal åtgärder för att gynna fågel- och insektslivet vid Faxan. Bland annat har den lokale lantbrukaren lämnat delar av sin åkermark osådda vilket är till gagn inte minst för ortolanerna. Dessutom har den f.d. täkten vid Stora Vallskog alldeles norr om Faxan restaurerats under våren (avverkning av igenväxande partier) för att attrahera ortolaner. Arten fanns här under 90-talet när området var mer öppet. Åtgärden gynnar också flera av de skyddsvärda insekter som finns här.

UOF vill gärna påminna om att visa stor hänsyn vid besök vid Faxan. Fåglarna ses och hörs oftast utmärkt från grusvägarna i området. Fåglarna är vana vid förbipasserande människor och fordon, men playback och alltför närgånget skådande och fotograferande riskerar att störa. Detta gäller under hela häckningen från maj till juli när ungarna börjar bli flygga.

/Fågelskyddsgruppen UOF

Ortolan bild 1
Vegetationen i f.d täkten vid Stora Vallskog norr om Uppsala, dels anno 1994 (ovan), hösten 2011 (nere t.v) och efter restaureringen 2014 (nere t.h). Foton: Bengt Olov Stolt (90-talsfotot) och Petter Haldén

Ortolan 2 o 3

 

Läs även om ortolansparvarna här (PDF)