Naturvårdsröjningar i Tämnaren

Små öar växar lätt igen och den här årstiden är det bra tillfälle för röjningsinsatser för att förbättra som häckningshabitat på öarna för sjöhäckande fåglar.

Ulrik Lötberg, Sture Högmark och Christer Näs gjorde en insats i Tämnaren:

Den 12 november röjde vi ön Tärnskär i SO Iggelbo reservatet. Detta ingår i ett LONA projekt med Tierps kommun (LONA = Lokala Naturvårdssatsningen, bidrag från Naturvårdsverket). Vi hann röja större delen sydvästra ön. Alla örtsnår är röjda. Men det återstår några stora videbuskar. Vi kommer att åka tillbaka och bränna allt ris.

Den 15/11 röjde vi ön Vidskär utanför Järpebo, Tämnaren. Det är nog en av Sveriges bästa häckningsplatser för snatterand med 25+ bon.  Jag hittade 26 bon under räkningen tidigare i år. Bl a en koloni med 8 st där de låg med knappt 1 m mellan bona.