Living land

Den rådande jordbrukspolitiken inom EU missgynnar den biologiska mångfalden och hotar i förlängningen många av jordbrukslandskapets fågelarter. Nu arbetar EU-kommissionen för att utveckla jordbrukspolitiken, och de vill ha in förslag från allmänheten. Skriv under detta upprop från bl.a. BirdLife Sverige för att göra din röst hörd och hjälpa fåglarna!

Living land

Sånglärka, en av de arter som missgynnas av den nuvarande jordbrukspolitiken. Foto: Magnus Hellström