Hur står det till med Sveriges fåglar?

Svensk Fågeltaxering på Lunds Universitet har publicerat sin årsrapport för 2015. Här analyseras resultaten för de olika rikstäckande inventeringsprojekten, från standardrutter till nattrutter till den nystartade sjöfågeltaxeringen. Läs om hur vädret under året påverkade fåglarnas häckningsframgång, vilka fåglar som ökar resp minskar i antal på längre sikt och vad man vet om klimatförändringarnas inverkan på fågelfaunan, bland mycket annat!

arsrapportfor2015kf (dragen)