Havsörnen segrar när Vattenfall lägger ner vindkraftsprojekt i Biotestsjön, Forsmark

Vattenfall har tagit beslut att lägga ned planerna på att anlägga vindkraft runt Biotestsjön, tyvärr är inte anledningen att man ser att placeringen är ytterst olämplig ur havsörnssynpunkt utan man hävdar fortfarande att havsörn och vindkraft kan samexistera. En syn som varken UOF eller SOF delar.

Som ordförande är jag lättad över att Vattenfall har tagit detta beslut eftersom det varit en ojämn kamp vad gäller personella resurser. Jag hoppas och tror att föreningens tydlighet i denna fråga ändå har bidragit till beslutet. SOF har också varit mycket behjälpliga. /Jan W

Mer info från SOF finns här: http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/vindkraft/vindkraftnyheter/nyhet-2013-10-23-(2)/