Delad seger i Fågeltornskampen 2017

Åtta uppländska lag ställde upp i årets Fågeltornskamp: Dalbyviken, Harudden vid Kallrigafjärden, Hjälstaviken, Kärven, Ledskärsviken, Tegelsmora kyrksjö, Varggropen vid Vendelsjön och Övre Föret. Strax efter gryningen, kl 05:00, gick startskottet och det var en fantastiskt vacker och varm morgon som mötte lagen med klara skyar och svaga nordliga vindar. Inledningsvis tickade arterna in snabbt och många av lagen hade fått ihop runt 40 arter efter den första timmen. Bland godbitarna kan nämnas bergand och myrspov i Kallriga, småspov vid Vendelsjön och turkduva vid Dalbyviken.

I Ledskärsviken sågs en obestämd stäpphök eller blå kärrhök som drog bortåt, och några lämnade tornet för att få se den bättre. I samma ögonblick flög det över en lockande gulhämpling – tyvärr fick den inte räknas då man inte såg den från tornet, men ändå häftigt och kanske morgonens mest överraskande art! Det sträckte en del måsfåglar i den gradvis tilltagande nordanvinden. Dvärgmås besökte alla torn utom ett, och anmärkningsvärt nog sågs en hel del silvertärnor, en art som normalt är starkt kustbunden, även vid fyra av de sex inlandslokalerna. Skogsduvan, som bara noterades av hälften av lagen 2016, prickades i år av från samtliga torn.

Framåt tiotiden började det utkristalliseras att de två kusttornen vid Ledskär och Kallriga ryckte ifrån övriga, och vid målgången kl 13 kunde vi konstatera att båda lagen landade på slutsumman 81. Delad seger, med andra ord! Bland inlandstornen var det länge mycket jämnt. Slutresultatet blev följande:

1. Kallrigafjärden 81 arter (2016: 89 arter)
1. Ledskärsviken 81 (73)
3. Vendelsjön 75 (77)
4. Kärven 74 (deltog ej 2016)
5. Dalbyviken 72 (70)
6. Hjälstaviken 71 (73)
7. Tegelsmora 70 (deltog ej 2016)
8. Övre Föret 63 (67)

De flesta lag hade även ett par arter som noterades strax före eller efter tävlingen eller bara en kort bit från tornet men som inte fick räknas. Inte minst grämer sig nog Hjälstaviken över den ägretthäger som valde att kliva fram ur vassen vid 13:10…

Utöver silvertärnornas oväntade uppträdande kan det vara värt att nämna ett par fenologiskt intressanta skillnader mellan 7 maj 2016 och 6 maj 2017. Bland annat saknades både kornknarr, näktergal, rödstjärt, törnsångare och grå flugsnappare helt i år. Sävsångare, som i fjol noterades i två tredjedelar av tornen, hördes i år bara i en fjärdedel. Sammantaget är känslan att många vårfåglar är lite försenade i år. Samtidigt sågs hussvala, som saknades helt förra året, vid fem torn i årets tävling.

Stort tack till alla som medverkade till en fantastisk rolig tävling! Nästa år vill vi ha med minst lika många lag, så hör gärna av dig redan nu till Jon Hessman på jonhessman@hotmail.com eller 0735544084 om du vill vara med i något av ovanstående eller ett annat torn!

Hjälstavikens glada gäng. Foto: Nina Janelm
Fågeltornet vid Varggropen, Vendelsjön. Foto: Anders Arnell
Lag Dalbyviken tubar in en nötväcka som art nr 60. Foto: Jon Hessman
I Tegelsmora poserade en fiskmås i något oväntad biotop… Foto: Oskar Jonsson
På Harudden stod ett av årets segrande lag. Foto: Teet Sirotkin
Vid Dalbyviken visade en grann gulärla upp sig. Foto: Jon Hessman
Varggropen fyller på sin lista. Foto: Anders Arnell
I Hjälstaviken sågs denna avvikande and med tydliga drag av skedand men en del drag som stämmer dåligt, däribland den vita halvmånen på kinden och den oskarpt avgränsade kroppssidan. Hybrid? Foto: Nina Janelm
Lag Tegelsmora just efter målgång. Resultatet justerades sedan till 70. Foto: Oskar Jonsson