Beckasinkväll vid Hjälstaviken – Lördag 4 maj

Dvärgmåsar flyger ute över viken, småfläckig sumphöna låter höra sitt ploppande läte och rördromen tutar i vassen. Om allt vill sig väl sätter  dvärgbeckasin och dubbelbeckasin igång sina säregna spel i skymningen.
Anmälan: Pekka Westin 0171-463039 och 0705-728042.
Samling: Kl. 19.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Kostnad: 50 kr