Årike Fyris – en svensk pärla

Årike Fyris har blivit utnämnt av Världsnaturfonden WWF till Upplands svenska pärla.

Läs artikel i UNT här

Under våren och sommaren har allmänheten röstat på 3 utpekade pärlor i Uppland. Alla utpekade områden är platser med en fantastisk natur och som har stor betydelse för naturupplevelser, men som också har många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd.
UOF hoppas att utpekandet av Åriket som en svensk pärla ska bli ytterligare en tyngd i vågskålen som gör att processen att öka skyddet snabbas på.
Tack alla som röstade!