Hjälpa tornseglarna – skydda befintliga och skapa nya boplatser

innehåll på sidan som pdf

Tornseglarna är beroende av våra byggnader med sina nischer och spalter för att hitta lämpliga boplatser. Vi kan ofta ganska enkelt hjälpa dem genom att bevara befintliga boplatser, skapa nya och ersätta de som redan gått förlorade.

Checklista – Häckplats för tornseglare

Kontakta gärna tornseglarprojektet Uppsala (kontakt: debora.arlt@slu.se) för råd och vägledning.

Tornseglare på väg ut från sitt bo i en i fasaden integrerad holksten, Nijmegen i Nederländerna. Foto: Jochem Kühnen