Gåvor och minnesgåvor

Gåvor
UOF är alltid tacksam för alla ekonomiska gåvor vi får till vår verksamhet. I första hand går gåvor till vår Fågelskyddsfond ur vilken vi anslår medel för att genomföra olika fågelskyddsprojekt inom Uppland. Märk din inbetalning med att det gäller en gåva till föreningen.

Inbetalning kan ske på två sätt: till vårt plusgirokonto 228704-3 eller via Swish på nr 123 305 78 58. Märk din inbetalning med att det gäller en gåva till föreningen.

Minnesgåvor
Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av någon. Minnesgåvan till vår Fågelskyddsfond möjliggör fler fågelskyddsprojekt inom Uppland.

Inbetalning kan ske på två sätt: till vårt plusgirokonto 228704-3 eller via Swish på nr 123 305 78 58. Märk din inbetalning med vem minnesgåvan gäller. Vi skickar en uppgift till anhörig eller begravningsentreprenör med namn på vem som gett en gåva.