Nästa nummer av Fåglar i Uppland senarelagt

Årets första nummer av tidskriften Fåglar i Uppland, som normalt brukar komma ut i månadsskiftet mars-april, har i år senarelagts med en månad och kommer att nå medlemmarna först i slutet av april. Anledningen är att vi vill vänta in föreningens årsmöte, som hålls tisdag 17 april, och de nyheter som kommer att presenteras där. Efterföljande nummer av tidskriften, nummer 2, är däremot inte framskjutet utan landar som vanligt i din brevlåda kring midsommar.