Faunavänliga fasader

innehåll på sidan som pdf

Modern arkitektur ger sällan utrymme för naturen. Att bygga hållbart fokuserar på byggnadsmaterial och klimatpåverkan. Den biologiska mångfalden ökas ibland med gröna tak eller gröna fasader och viss uppmärksamhet ges pollinerande insekter.

Gröna tak i all ära – men det finns det många möjligheter för stadsplanerare och arkitekter att integrera även djurens behov i planeringen! Boplatser för fåglar och andra djur kan ofta enkelt integreras i fasaden. Och med faunavänliga fasader kan man inte bara öka den biologiska mångfalden utan också samtidigt livskvalitén för oss människor. Med tornseglarna flyttar glädjen in – glädjen vi upplever när vi hör tornseglarnas skri och beundrar deras skickliga flyguppvisningar!

Boplatser för djur kan integreras i alla möjliga typer av byggnader. Här ett projekt från Fabelarkitektur: ”Tornseglaren” – fågelholkar runt vattentorn, bon i ett ramverk av trä.

Mer att läsa om faunavänliga fasader och ’Animal aided design’: