Fåglar och glas

Vad du kan du göra för att undvika att fåglar kollidera med fönster och andra glasytor

Stora glasfasader men även inglasade altaner och stora fönsterrutor innebär stor kollisionsrisk för många fåglar. Orsaken kan vara antingen reflektion eller transparens. Glasytor reflekterar och kan se ut som äkta himmel, landskap eller träd. Transparenta glasytor på t ex gångbroar, balkongbalustrad eller bullerplank uppfattas inte som hinder. Inglasade altaner och även rum med fönster mittemot ser ut som genvägar. Risken blir större ju större och mer transparent glasytan är.

Med lite eftertanke kan dock många kollisionsolyckor undvikas.

Så minskar du risken:

 • Dekaler, rita: Sätt dekaler på fönstret eller rita på dem med glasfärg, för att den stora speglande fönsterytan bryts av.
  • Märken syns bäst för fåglarna när de är vitt, orange eller rött. Halvtransparenta eller frostade dekaler och tejp fungerar också. Undvik svart, blå, grön och gul – det syns sämre för fåglarna.
  • Sätt dekalerna tätt, med max 10-15 cm mellan, på hela glasytan.
  • Sätt dekalerna eller rita på utsidan av fönstret – reflektioner bryts bättre.
 • Det är en myt att rovfågelsdekaler skrämmer bort fåglar. Rovfågelsdekaler är ofta svarta vilket syns sämre för fåglarna. Siluetten uppfattas inte som hot. För att hjälpa att glasrutan ska uppfattas som hinder behövs det flera dekaler som bör sättas med max 10-15 cm mellan.
 • Mönster som effektiv minskar kollisionsrisk: Vertikala ränder – bör vara minst 5 mm breda med max 10 cm avstånd (smalare ränder eller linjer kan fungera om avståndet är mindre, t ex 2 mm bred med 3 cm avstånd), horisontala ränder måste ha mindre avstånd (max 5 cm) för att uppfattas som hinder. Prickmönstersmå prickar (minst 5 mm) ska användas i ett tätare mönster än större prickar. Se exempel på sidor 16-23 i broschyren ”Bird-Friendly Building with Glass and Light”, och på sidan ”geprufte Muster” (på tyska). Mest effektiv är kontrastrika märken – ljusa framför mörk bakgrund och mörkare framför ljus bakgrund.
 • Det går även att ha färgade fönster, frostade rutor, randigt, eller på annat sätt dekorerat glas på byggnader för att minska risken för kollisioner. Se exempel i broschyren ”Bird-Friendly Building with Glass and Light”.
 • Rita ljusa, vertikala linjer med en vit glaspenna på fönstret enligt den här videon.
 • Täck fönstret med gardiner eller persienner så mycket som möjligt så att fåglarna uppfattar fönstren.
 • Släck lampor som du inte behöver, eftersom fåglar kan lockas att flyga mot ljus.
 • Häng föremål utanför fönstret för att minska den speglande ytan.
 • Om det är många fåglar som flyger in i ett fönster och du vill ha en snabb, temporär lösning – dra några ränder med en hård tvål på utsidan av fönstret för att minska reflektionerna.

(UV klistermärken, UV folie eller UV pennor har ofta dåliga testresultat och är verkar inte lika effektiv som åtgärden i listan ovan, se broschyren ”Bird-Friendly Building with Glass and Light”. Men det finns också undersökningar som visar visspositiv effect av speciellt UV-framtagna glasrutor, Brown m.fl. 2020. Bird-window collisions. PeerJ 8:e9401 https://doi.org/10.7717/peerj.9401. Men idag rekommenderar man normalt inte UV-lösningar på grund av för lite vetenskapliga undersökningar och tester.)

Bullerplank som blir till problem för fåglar:

Här har man satt upp rovfågelsdekaler i tron att de ska skrämma fåglarna. Rovfågelsiluetter skrämmer dock inte. De kan uppfattas som hinder med resultat att fåglarna försöker flyger förbi direkt bredvid i vad som uppfattas som öppning. Foto. Debora Arlt

När en fågel har krockat med ett fönster:

Om fågeln inte krockat för hård kan den klara sig. De blir lite yra, chockade eller traumatiserade och behöver sitter still och lugn för att återhämta sig. Antingen lämnar du de ifred och så kommer de flyga iväg efter en stund. Om fågel inte kan vila ostörd eller du är orolig för att fågeln ska tas av en katt eller rovfågel så kan du placera den i en kartong inomhus en stund. Mörkret och tystnaden i kartongen gör att fågeln inte stressas och därmed återhämtar sig bättre. Släpp ut fågeln utomhus efter en timme. Om fågeln fortfarande verkar groggy – ge den lite mer tid och försök igen.

Om fågeln lägger sig ned eller efter någon timme fortfarande inte flyger iväg är den troligen skadad. Du kan då kontakta någon av Katastrofhjälp Fåglar och Vilt lokala aktörer  eller någon annan organisation som tar hand om skadade fåglar, men ibland kan det vara bäst att låta naturen ha sin gång och låta en fågel helt enkelt bli mat åt något rovdjur.

Fågelmatnig och holkar:

Ha dessa inte för nära ett fönster eller en glasyta. När det kommer en plötslig attack (t ex katt, sparvhök) och plötslig flykt – flyger fåglarna med fart och utan full koll för att komma undan så snabbt som möjligt. För att fåglarna inte ska kunna flyga med fart i ett fönster ha matningen på behörig avstånd, eller alternativt närmare än 1 meter eftersom fåglarna då har ingen fart än.

Läs även:

broschyr

Fågelskyddsklistermärken:

För arkitekter:

Broschyr ”Bird-Friendly Building with Glass and Light”

Vid nybyggnation:

 • Måste det verkligen vara transparent eller stark reflekterande glas?
 • Använd glas med låg reflektionsgrad (<15%)
 • Använd kontrasterande markeringar på utsidan (inflygningssida)
 • Använd räfflad, matt, sandblåst, färgad mm. glas eller glas med tryck (t ex punktraster med >=25% täckning)

För alla – Skydd i efterhand:

 • Markering med dekaler, genomskinlig tejp, klistermärken. Sätt flera, sätt tätt och sätt på utsidan. Markeringar bryter reflektion och gör att ytan uppfattas som hinder.
 • Ränder är effektiva: vertikal och minst 5 mm bred med max 10 cm avstånd, horisontala linjer måste ha mindre avstånd (max 5 cm) för att uppfattas som hinder
 • Ljusa gardiner, persienner, lamell-gardiner mm
 • Färgade fönsterdekorationer, -målningar, dekorspray (helst på utsidan)
 • Föremål på utsidan t ex spända tråd
Insändare till Vår Fågelvärld, januari 2023.

Innehåll på sidan sammanställt av Debora Arlt. Källor är webbsidor och broschyrer angivet här på sidan.