Inventering av tornseglare

Hur går det till? Vi går längs gatorna i och letar efter tornseglare. Framförallt under morgonen-förmiddagen (kl 8-11) och sedan på kvällen (kl 20-22) flyger tornseglare ofta lågt mellan hus vid sina häckplatser. Vi letar efter tornseglare som flyger lågt i höjd med tak och tätt intill byggnader, ofta skriandes och i grupp – en stark indikation att det finns häckande tornseglare. I bästa fall ser vi en eller ett par fåglar flyga in i ett bohål. Ibland kan man också höra vuxna ropa inne från boet, eller tiggande ungar.

Målet med inventeringen är att få en bra bild av var i Uppsala tornseglare häckar och framförallt på vilka hus de har sina bon. På så sätt kan vi informera husägare, och ge råd inför tak- och fasadrenoveringar om hur man kan undvika eller åtminstone minimera störningar av häckande tornseglare och bevara boplatser för framtiden. Så att tornseglarna fortsätter att vara sommarens budbärare i vår stad!

Inventeringen började sommaren 2017 och vi har sedan fortsatt varje sommar för att komplettera. Kartan visar vilka områden som vi besökt, var vi tror att det finns häckande tornseglare, och var vi sett inflygningar till bon. Bara de hus där vi lyckades hitta bon är markerade, men eftersom man ofta inte ser tornseglare flyga in i eller komma ut från ett bo under tiden man besöker platsen så står antalet markerade bon och hus inte i relation till verkliga antal. Klicka här för att komma till kartan.

Finns det tornseglare i området där du bor? Du har kanske sett tornseglare som håller till i ett område, och av och till flyger lågt mellan husen? Du kanske har sett de besöker ett bo? Ifall du sett tornseglare där vi missat dem, skriv gärna e-post till Debora (debora.arlt@slu.se) och berätta om dina observationer så kan vi komplettera kartan!

En grupp skriande tornseglare vid en häckplats. Foto: Annika Rastén

Tornseglarna saknas eller finns med bara något enstaka par i kvarter med hus som saknar tillgång till lämpliga spalter och håligheter. Men det finns tornseglare i många delar av Uppsala. Kvarter med relativt täta ansamlingar av häckande tornseglare finns t ex i delar av Gottsunda, Eriksberg, Sala Backe. I områden med många tornseglare finns det många hus med luftspalter under taket som inte satts igen med nät. De används gärna som boplatser.

Typisk boplats i stadsmiljö i Sverige – i luftspalten under taket får tornseglarna tillgång till lämpliga nischer. Foto: Debora Arlt

Om du får kännedom om ett hus/tak som ska renoveras – skriv till oss så kan vi ta kontakt med husägaren/förvaltaren och ge råd om en tornseglaranpassad renovering.

”Screaming party” kallas på engelska en grupp skriande tornseglare som svischar förbi ett hus med häckande tornseglare. Foto: Debora Arlt
Tornseglare inspekterar en boplats – boet finns i en spalt under taket. Foto: Debora Arlt