Fågelskydd – fler projekt

UOF Upplands Fågelskådare gör även olika Inventeringar

Projekt Ortolansparv

Inventering av ortolansparv, samt bidrag till åtgärder enligt ÅGP.

Ortolansparvens ovissa framtid – FiU nr 4 2017
Från ord till handling för ortolanen – FiU nr 4 2015

Projekt Tärnor och måsar i Tämnaren

Projektet Tärnor och måsar i Tämnaren handlar en hel del om svarttärna men även om röjning av fågelskär. Fågelskär röjs för att förhindra igenväxning och behålla öppna ytor. Projektet görs i UOFs namn och 13 november 2020 röjde Sture Hogmark, Krister Nääs och Ulrik Lötberg ön Vidskär i sjön Tämnaren. Ön är väldigt rik på häckande fågel och har kanske landets (definitivt Upplands) tätaste population av snatterand – det brukar kunna var runt 25 bon på ön.

foto: Ulrik Lötberg

Läs mer om Fåglar och fågelskär.

För svarttärnor sätts ut boplattformar. 2021 sattes det ut totalt 102 plattformar till svarttärnorna i Sörsjön, Tämnaren. I området som valdes var det 70 par svarttärnor som höll till. Ca 4-5 par hade redan byggt naturliga bon, dock dåligt med tillräckligt tät flytsäv. Förhoppningen är att svarttärnorna kan använda de små plattformar för att häcka när det är ont om flytande vegetation för att bygga egna boplattformar. Plattformar sattes ut även 2022.

Boplattformer för svarttärnor I Sörsjön, Tämnaren. Foto: Ulrik Lötberg

Projekt vitryggig hackspett

Vi utför åtgärder som gynnar vitryggiga hackspetten vid Tämnaren vilket kommer bli nästa stora fokusområde för projekt vitryggig hackspett, troligtvis med utsättning om något år. Åtgärder är biotoprestaurering som ska skapa död lövved och röja gran de närmaste åren.

Läs mer om

röjning av smågran. Foto: Ulrik Lötberg

Projekt Ugglor i Uppland

Med fokus på att sätta upp uggleholkar i skog som inte påverkas nämnvärt av skogsbruk. Fokusarter: slaguggla, lappuggla, pärluggla