Ugglerutt: Bennebol-Gisslaren

Karta

Uggletur karta

Lokalbeskrivning

Denna ugglerutt är belägen i östra kanten av Uppsala kommun, nära gränsen till Norrtälje kommun, fågelvägen fyra mil NO Uppsala. Med utgångspunkt från Knutby kör man norrut mot Bladåker. Drygt tre km N Knutby svänger man åt höger på väg skyltad Vällnora och Bennebols bruk. Därvid är man inne på den grusväg som ugglerutten avser. Det är främst sträckan norrut från Bennebol, förbi Pansarudden (se lokalbeskrivning) och upp till Pettbol vid Hallstavikvägen som är givande, liksom vägens fortsättning norrut från Kolarmora och längs sjön Gisslarens västra strand upp till väg 292 mellan Gimo och Hargshamn (totalt ca 25 kilometer ugglespäckad terräng, vilket gör det svårt att hinna med hela rutten ordentligt under en natt). Längs denna sträcka rekommenderas täta lyssningsstopp.

Ugglor som är mer eller mindre givna på förhand är slaguggla (numera ett mycket tätt bestånd och ett tiotal eller fler kan ropa under en och samma natt), sparvuggla (vanlig), pärluggla (i allmänhet flera revirhävdande, särskilt längst i norr) samt kattuggla (enstaka par vid gårdar). Har man tur kan även lappugglans dova pumpande registreras. Bästa chansen för detta är troligen längs Gisslarens norra del. Dessutom har berguv hörts ropa i området vid enstaka tillfällen, liksom hornuggla.

På morgonen, när de flesta ugglor tystnat, kan det vara idé att spana (och lyssna) efter hackspettar. På hygget ”Tre Backar Lång” (se kartan) kan man med en smula tur få uppleva hela sex arter hackspett!!