Harudden

Obsboken

Harudden vid Kallrigafjärden, norr om Östhammar, har i våras (2005) kunnat ståta med dammsnäppa och mindre sångsvan. Alldeles i närheten har även större skrikörn, nilgås, kungsfiskare mm setts. Dvärgmås, havsörn, småspov, myrsnäppa och myrspov ses regelbundet. Skärfläcka och småtärna har visat sig under tidigare år. Numera sitter en obsbok uppe på platsen. Använd den!

För att hitta dit svänger man av väg 76 mot Kallerö. Efter ca 3 km kommer man till en skyltad parkering på höger hand. För att komma till själva udden går man tillbaks några hundra meter och följer kanten på fjärden förbi en sjöbod och ut till en udde. När man hittat obsboken vet man att man är på rätt plats. Sedan är det bara att plocka fram termosen och vänta på kärrtärnan!