Fiby urskog

Tretåig<br /> hackspett
Tretåig hackspett i Fiby urskog, februari 2002. Foto: Lars Friberg ©

Inledning

Vill man se obrukad skog, så utgör Fiby urskog en spillra av den typen av miljö.

Reservatet är värt ett besök alla tider på året, men lokalen är bäst från tidiga våren till sommaren.

Vill Du försöka se så många arter som möjligt, försök att planera ett besök i mars – april. Då kan man höra flera arter hackspett och förhoppningsvis även några ugglor.

Fiby jan 2002
Fiby urskog, januari 2002. Foto: Jorma Lampinen ©

I maj kommer fågelkören igång på allvar; gärdsmygen, grönsångaren och alla mesarna i ett enda kvitter. Detta gör en vandring till en fröjd i den miljön!

Biotopbeskrivning

Getryggen jan 2002
Vy från Getryggen, januari 2002. Foto: Jorma Lampinen ©

Fiby urskog är uppvuxet kring ett mindre berg som kallas Getryggen. Den är bevuxen med ett glest bestånd av gamla tallar. Kring själva berget växer naturskog, mest gran och asp, som inte är brukad sedan 1911. Detta gör att terrängen kan se ”stökig” ut med alla stammar som ligger eller lutar sig mot andra träd.

I början av reservatet korsar man Fibyån. Norr om skogen ligger Fibysjön. Direkt öster om reservatet finns gamla åkermarker och en gård som heter Kvarnberg.

Stövlar eller kängor är ett lämpligt skoval.

Skådartips

Fiby bron jan 2002
Bron över ån, januari 2002. Foto: Jorma Lampinen ©

Anländer man tidigt på våren, bör man först stanna en liten stund på parkeringen och lyssna efter ugglor (sparv-, slag-, pärl-, katt- eller hornuggla) och hackspettar (tretåig-, mindre-, större hackspett, gröngöling, gråspett eller spillkråka) från skogen.

Väl inne i skogen, försök följa de markerade stigarna så att vi inte sliter ned i onödan. Det är lätt att hitta runt med hjälp av markeringarna.

Strax inne i skogen kommer man till Fibyån, en liten bäck som brusar om våren. Strömstaren kan hålla till i bäcken vintertid. Kring bäcken är det mest intressant i andra hälften av maj, har man tur så kan man höra mindre flugsnapparen där.

Trumningarna är alltid intressanta. Den tretåiga hackspetten kan överraska när som helst med sin närvaro!

Hönsfåglar som järpe, tjäder och orre förekommer året runt, så var vaksam vid uppflog!

Vid framkomsten till Getryggen kan man lyssna efter de korsnäbbar som ofta brukar hålla till där. Annars är det relativt lugnt på själva berget.

Vidare på stigen, kommer man så småningom ned till Fibysjön. Där man bör välja en högre ståplats för att blicka ut över sjön, som kan bjuda på bl.a. sångsvanar och änder. Fiskgjusen fiskar sommartid i sjön. Slyn kring sjön hyser ofta stjärtmesar.

På återvägen stryker stigen den östra sidan av reservatet, som gränsar mot en åker. Där kan man välja att följa markeringarna som leder till Kvarnberg, en gård som är bebodd året runt.

Runt gården kan en hel del fåglar hålla till, speciellt vintertid då dom har aktiva fågelbord.

Efter gården kommer man till en bro som korsar Fibyån. Där är det dock sällan något speciellt.

Rariteter

Fibysjön jan 2002
Utsikt över Fibysjön, januari 2002. Foto: Jorma Lampinen ©

Vitryggig hackspett noterades flera år i rad på lokalen under början av 80-talet, men är sedan dess helt utgången. Däremot sågs gråspett vid flera tillfällen under februari – mars år 2000.

Mindre flugsnapparen var årlig fram till 1995, men har därefter inte rapporterats.

En lundsångare sjöng vid bäcken under mitten av juni 1997 och arter som bändelkorsnäbb och snösiska har observerats tillfälligt.

Den tretåiga hackspetten känns säker i Fiby!

Tretåig hackspett
Tretåig hackspett, februari 2002. Foto: Jorma Lampinen ©

Vägbeskrivning

Parkeringen
Parkeringen med informationstavla. Foto: Jorma Lampinen ©

Från Uppsala, väg 72 till Vänge, varefter man svänger höger i Vänge mot Jumkil.

Följ vägen tills du efter 4 km kommer till en skylt som pekar vänster mot ”Fiby urskog”.

Kör den vägen ca 2 km så kommer du till parkeringen, där det finns en informationstavla över reservatet.