Exkursionsrapport backsvalor Högstaåsen

27 maj samlades vi totalt 9 personer för att i strålande sol, regnet upphörde 30 minuter innan start, göra ett besök hos backsvalorna u Högstaåsens NR. På den korta promenaden från parkeringen sjöng koltrasten för oss och även en trädgårdssångare.

Väl framme mötte svalorna oss. De hade redan börjat gräva ut bohål och totalt svärmade runt 50 svalor i täkten. Även några hussvalor var uppe i luften och lät oss jämföra de snarlika men olika lätena.

Med på exkursionen var också Bengt Legnell som sedan 2015 följt backsvalorna i Mälardalen. Detta passade väldigt bra då styrelsen beslutat att dela ut 2020 års naturvårdspris till just Bengt. På grund av Corona kunde det inte göras på årsmötet så istället mottog en något överrumplad pristagare priset med fonden av en backsvalekoloni.

På väg tillbaka spelade en trädlärka kort och strax innan bilarna en järnsparv. I allt en mycket trevlig tur.

Exkursionsrapport Årike Fyris onsdag 20 maj

Ca 8 fågelintresserade personer samlades i vackert, men lite blåsigt, vårväder vid Övre Förets fågeltorn. Även denna gång med säkert avstånd till varandra, med tanke på det extraordinära läget. På lerbanken födosökte flera arter vadare; mossnäppa, mindre- och större strandpipare, brushane och grönbena. Idag fick de smasas med kossor som ibland kom nära vattnet för att dricka. Kungsfiskaren flög ljudligt förbi, både ned- och uppströms i sitt metallblåa skimmer. Tornseglare svepte målmedvetet förbi på relativt låg höjd. Kornknarren spelade ihärdigt hela kvällen och på slutet kom trastsångaren igång ordentligt.

Totalt sågs och hördes dryga 45 olika arter. I slutet kommer dagens ögonbrynshöjare och simmar i Övre Föret, bävern.

Bäver