Torsdagens vardagsvandring i Hågadalen 7 september 2023

Torsdagen erbjöd en riktigt varm kväll med sol och 20 grader. Vi samlades 11 personer och begav oss ner i Hågadalen tillsammans med ciceron Henrik Bergendal. Vi fick avnjuta många fina observationer längts med stigarna och åkanten.

Vi hade en stor mängd ladusvalor flygande högt över oss under en stor del av vandringen. Vi stannade ett tag vid Kungs Björns bro över Hågaån där vi lite snabbt fick syn på två mandarinänder. Sedan hade vi en stenknäck som satte sig något gömd högt upp i en asp men tillät oss en lång observation innan den flög sin väg. Vidare påväg från bron dök det upp en stjärmesflock som vi fick umgås med på mycket nära håll. Ingen kikare behövdes här!

Längst med Hågaån fick vi bland annat syn på entita, svarthätta, gulsparv, sädesärla och lövsångare. Vi avslutade vandringen med några rop från korpen på andra sidan dalen.

Tack för en fantastisk härlig och händelserik kväll!

/Linnea Lindelöf

Fler boplattformer för Tämnarens svarttärnor

Det är två svarttärnekolonier i Sörsjön, Tämnaren, en på ca 20 par och en på 75 par. Eftersom det är ont om flytande vegetation för att bygga egna boplattformar har vi lagt ut plattformar för att stödja tärnorna. Plattformarna lades även på djupare vatten eftersom vi såg spår hur vildsvin varit ute i kolvassarna och käkat bl. a. svarttärnebon.

Det var även gott om trastsångare, minst 20 hanar satt och sjöng. Och tre rördrommar, två par brun kärrhök, och skrattmåskolonin på 2500 par. Även 4 par brunand, 40 par snatterand och 10 par skedand. Stora ruggande flockar med andhanar – snatterand ca 200 hanar och skedand 20 hanar. Sörsjön håller stilen!

Boplattformar för svarttärnor i Sörsjön. Pilarna pekar på plattformarna. Foto: Ulrik Lötberg

/Ulrik Lötberg

Läs mer om UOFs fågelskyddsarbete.

uppdatering 2022-06-26:

Ulrik kunde ringmärka 26 stora svarttärneungar från 17 kullar vid Sörsjön. Det var ytterligare 12 bon med ungar men som var redan så stora att de hade smitit och gömt sig i sävruggarna. Det var också 7 naturliga bon och 6 bon på plattformar med ägg. Det kunde alltså hittas 42 bon. Det bedömdes att minst 75 par var fortfarande på plats. Ute från båten sågs också två brunandshonor på bo och en hona med en kull på fyra. Och fortfarande gott om trastsångare.