Artportalen – häcknings- och aktivitetskriterier

Din observation är mycket mer informativ om du anger artens observerade beteende eller de spår som den lämnat efter sig. Kriterier som indikerar häckning är av särskilt intresse i naturvårds-sammanhang. För att lätt kunna använda informationen måste den vara sökbart. Men bara genom att använda ett valbart kriterium på rapportformuläret blir ditt fynd också sökbart enligt dessa kriterier.

Rapportformuläret – fält ’Aktivitet’: du kan välja från lista av beteenden. Flera av dessa indikerar häckning. Har du till exempel sett en fågel flyga till ett bo med föda i näbben så är detta ett häckningskriterium (Föda åt ungar). En tabell med beskrivning av häckningskriterierna hittar du nedan, och nedanför tabellen bilder som ger exempel för några av häckningskriterierna.

När man vill söka fram fynd som motsvarar sannolik häckning går det bara om du har angett ett kriterium från listan. Om du bara anger information om häckning i kommentarsfältet så kan man inte lätt söka fram den, och det är stor risk att den missas.

Häckningskriterier enligt Svensk fågelatlas finns motsvarande bland aktivitetskategorierna på Artportalen. Häckningskriterierna 1-5 indikerar möjlig häckning, 6-9 indikerar trolig häckning, 20-10 visar på säker häckning: (bilden finns också här)

Kriterium ’Bo, ägg/ungar’: bo där ägg eller ungar ses. Foto: Hans-Georg Wallentinus.

Svensson, Svensson & Tjernberg (1999) Svensk fågelatlas. SOF, Stockholm. 552 s.

En bra beskrivning av häckningskriterier och övriga aktiviteter och dess användning i Artportalen finns också på Värmlands Ornitologiska Föreningens webbplats.