Artportalen – ange lokal

Ange exakt och en för din observation relevant fyndplats

  • Rapportera positionen så noggrant som möjligt så att lokalen avspeglar på vilken plats i landskapet fågeln/fåglarna fanns.
  • Skapa ny fyndplats när det inte finns en passande befintlig fyndplats.

Det finns många befintliga fågellokaler att välja ifrån. Men när den närmaste lokalen är för långt bort från din observerade fågel, eller befintlig lokal har alltför stor radie -> är det bättre att skapa en ny lokal som är exakt och motsvarar din observation.

Om till exempel en duvhökshäckning ska kunna användas som underlag av en myndighet (inom naturvårdsarbete) så behöver den rapporteras med exakt lokalangivelse – en duvhökshäckning för en fyndplats med 200 meter noggrannhet kan vara oanvändbar. (Om du är orolig att informationen kan hamna i fel händer kan du skydda den exakta platsen för duvhökshäckningen, eller hela fyndet, från publik visning, se Rapportera känsliga fynd med skydd.)

Att skapa en ny lokal är lätt! Den kan ritas in på karta, skapas genom att skriva in koordinaterna för platsen, eller skapas när du rapporterar med mobilen.

1) Rita in på karta:

När du rapporterar med rapport rapportformuläret på Artportalen.se rapporterar du fyndegenskaper och fyndplats. I rutan för ’Fyndplats’ (flik: Karta) kan du se en karta med befintliga fyndplatser.

Byt gärna till flygbildskarta där du kan se mer detalj för att hitta exakt plats – klicka på ’Visa kartskikt’ nedanför karta och välj ’Lantmäteriet Ortofoto’. För att skapa ny fyndplats klicka på röd markör precis ovanför kartan, pricka sedan in en ny fyndplats genom att klicka med muspekaren på den exakta platsen på kartan – som visas som blå prick.

I rutan som öppnas anger du information om fyndplatsen: du ger platsen ett namn (mha Lantmäteriets tjänst ’Min Karta’ kan du hitta befintliga lokala namn), och anger platsens noggrannhet dvs en radie som avspeglar den aktuella aktivitetsradien för arten/arterna du har sedd. Hur noggrant man ska vara beror på vilken art och situation. Det kan vara större för en förbiflygande individ, men mindre för en rastande eller födosökande. För häckplatser ska det vara så exakt som möjligt. T ex för ett rovfågelsbo kan 25 meter vara ett bra val, för en revirhävdande småfågel 50 meter (ungefärlig revirstorlek), för en spelande tretåig hackspett kan det vara 250 meter (man hör ofta inte exakt var de sitter och den är också ganska rörlig). Du kan skriva in en siffra eller du kan välja frän en rullista.

Om du rapporterar ett känsligt fynd (t ex duvhökshäckning) (se även ’Rapportera känsliga fynd med skydd’) kan du ange en diffusion för platsen dvs du väljer en ruta på 100×100 m, 500×500 m eller 1×1 km som visas i publika visningar istället för den exakta positionen.

2) Skriv in koordinaterna (GPS position):

Skapa ny fyndplats genom att skriva in koordinaterna för platsen på rapportformuläret på Artportalen.se – i rutan för ’Fyndplats’ välj flik ’Ny fyndplats’. Koordinater kan du ta fram mha t ex någon app på mobilen, eller specifik GPS enhet. Ge fyndplatsen ett namn, skriv in koordinaterna, ange platsens noggrannhet (se ovan under punkt 1). Kontrollera att fyndplatsen hamnar i kartan på rätt plats genom att välja ’Visa fyndplatsen i kartan’.

GPS position som fås med mobilen via rapporteringsverktygen Artfakta Rapportering eller Checklista hamnar ibland inte rätt i kartan, men ofta hjälper det att öppna Google maps innan man loggar in i Artfakta – då brukar det bli korrekt.

3) Rapportera med mobilen från den platsen du befinner dig:

Du kan använda något av de nya rapporteringsverktygen, t ex Artfakta Rapportering eller Checklista. Du använder samma login som för Artportalen och det är där din rapport hamnar.

Du kan ändra namn på fyndplats och noggrannhet om de förinställda värden inte passar för din observation.

Kom ihåg att koordinater från mobilen är för din position men fyndplatsen för din observation kan vara t ex ett par hundra meter bort ute i en sjö, eller vid en skogsdunge på andra sidan ån. Justera då positionsmarkören i kartan genom att flytta den till platsen för din observation (klicka på rätt plats i kartan). Du bör också anpassa noggrannheten som har ett förinställd värde på 25 meter vilket inte passar alla observationer.

GPS position som fås med mobilen via rapporteringsverktygen hamnar ibland inte rätt i kartan, men ofta hjälper det att öppna Google maps innan man loggar in i Artfakta – då brukar det bli korrekt.