Vanliga frågor (FAQ)

Här får du tips på vart du kan vända dig om du…

 • …vill diskutera fåglar och fågelskådning, ställa frågor och få tips på t ex bra fågellokaler i Uppland: gå med i UOF skådarforum.
 • …inte fått medlemstidningen: kontakta medlem@uof.nu.
 • …bytt adress eller har några medlems-/prenumerationsfrågor: kontakta medlem@uof.nu.
 • …vill sätta upp fågelholkar: läs här.
 • …hittar en sällsynt fågel: Rapportera den på Artportalen. Mer information hos Rrk.
 • …hittar en fågelring: Tejpa fast den på ett papper, anteckna ringens nummer samt var och när den hittats och skicka detta till: Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuséet, Box 50007, 104 05 Stockholm. För mer information se Ringmärkningscentralen.
 • …hittar en färgmärkt fågel: Kolla European colour-ring birding (på engelska). Ange alltid mesta möjliga fakta då du rapporterar en färgmärkt fågel. Sitter ringen/ringarna på halsen eller benen? Vilken färg har ringen/ringarna? Vilken ring sitter på vilket ben och vilken ring sitter överst respektive underst? Var och när såg du fågeln? Vad gjorde den och vilka fåglar sällskapade den med?
 • …hittar en skadad fågel: Kontakta Katastrofhjälp för fåglar och vilt eller Smådjurskliniken (Universitetssjukhuset Ultuna) på 018-67 26 80.
 • …hittar en sjuk eller död fågel: Kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt. Mer info finns här (PDF).
 • …hittar Statens vilt: Kontakta polisen. Döda djur skickas till Naturhistoriska riksmuséet, men kontakta dem först på 08-666 40 00. Läs mer här.
 • …hittar en fågelunge: Kontakta Katastrofhjälp för fåglar och vilt eller Smådjurskliniken (Universitetssjukhuset Ultuna) på 018-67 26 80. Läs på Bridlife sveriges hemsida här
 • …ser ett misstänkt eller pågående miljöbrott: Ring till Polisens Miljöbrottsjour 0702-21 21 00. Till miljöbrott räknas även olaga jakt och fågelskyddsärenden.
 • …vill veta mer om fågelinfluensan: Läs här.

Om inget av ovanstående gav dig svar: Kontakta info.uof@gmail.com eller 0730-48 34 49.