Småfågelskådarna (för barn)

Småfågelskådarna är Upplands Ornitologiska Förenings verksamhet för fågelintresserade barn i åldrarna 6−12 år. Aktiviteterna vänder sig till barn med medföljande anhörig.

Verksamheten startade 2014 och vi har sedan dess bland annat besökt Hjälstaviken, Ledskär, Dalkarlskärret, Trunsta träsk, Öland och inte minst Vendelsjön där vi varit med på ringmärkning varje höst. En del av aktiviteterna har vi genomfört tillsammans med Entomologiska Föreningen i Upplands verksamhet för barn, Småkrypsspanarna.

Småfågelskådarnas program för vårvintern 2018 hittar du här. Uppdaterat 2018-01-10

Ta kontakt med Petter Haldén på petter.halden@gmail.com om du vill veta mer!

Att delta vid ringmärkningen vid Vendelsjön är ett uppskattat inslag i Småfågelskådarnas verksamhet. Foto: Petter Haldén